Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

dinsdag 21 juli 2009

Weer thuis/Home again

We zijn alweer twee weken thuis en langzamerhand kom ik aan de gebruikelijke dingen toe. Eerst moest de was gedaan worden, de kranten en andere post doorgenomen, maar vooral: er moest geslapen worden! Zoveel weken, waarin het maar licht bleef en waarin iedere dag gevuld was met reizen of met dingen bekijken, eisten hun tol. Ik had het gevoel, dat ik zelfs staand kon slapen.

We're back home since two weeks now, and slowly I start doing the usual things again. First the laundry had to be done, papers, magazines, letters, etc. had to be read, but most of all: I had to sleep! So many weeks when it was light day and night, and when every day was filled with travelling or sightseeing had made me very tired. I had the feeling that I could sleep standing up.

Het eerste weekend nadat we thuisgekomen waren, kwam de familie uit de Achterhoek logeren. Pepijn en Emmeke kregen de lolly's, die we in Zweden hadden gekregen. Ze waren lekker...

In the first weekend after we came home, daughter and family came. Pepijn and Emmeke ate the sweets we got in Sweden - one of the places where we stayed was famous for these sweets. The children liked them, but....


... het opeten ervan was wel lastig!
... eating them was quite hard!

Maar toch: op!
All gone!

Broer Friso was in onze afwezigheid tweemaal zo oud geworden. Het was zowaar al een hele knul!
Brother Friso was twice the age he was before we left. He was quite a boy now!
Pepijn had het druk. Hier onderzoekt hij, hoe hoog gras is, nadat het zeven weken niet gemaaid is. Hoog dus. De mannen hadden het druk met maaien en harken.
Pepijn was busy. Here he sees, how high grass grows, when it's not mown for seven weeks. High. The men were busy mowing all weekend.
Na een dag hard werken is het genieten van een mooie zonsondergang. Tijdens onze reis zagen we er veel, maar deze, vanuit onze woonkamer gezien, was toch ook de moeite waard.
After a day of hard work one enjoys seeing a lovely sunset. During our trip we saw many, but this one, seen from our livingroom window was not bad either. De kinderen hadden ook even rust nodig.
The children needed some rest as well.
Een volgende keer meer over onze reis (we hadden na Lapland meestal geen internet meer) en over de diverse textiele activiteiten.
A next time more about our trip (we didn't have internet after Lapland, most of the time) and about my textile activities.

1 opmerking:

Amanda zei

Lovely to have you back! Even the best of trips can be tiring. I hope you recover soon. Lovely photos.