Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

dinsdag 15 januari 2008

Weefboek

Nu ik misschien weer wat tijd krijg om te weven, lees ik alle dagen wel even in het boek 'Exploring Multishaft Design' van Bonnie Innoyie (Weavingdance Press, ISBN 0-9678489-0-3)
Ik ga eerst maar eens een schering opzetten in een 24-schachts rechte inrijg en het een en ander uitproberen.
It looks like I may have some time to weave soon, and therefore I read in 'Exploring Multishaft Design' nearly every day for a short time. I think I'll make a warp and put it on the loom in a straight draw on 24 shafts and try out a few things.

Onderaan mijn blog zal ik een lijst maken van boeken, die ik goed vind, waaruit ik ideeën haal of waarin ik lees (romans).
At the bottom of my blog I'll make a list of books I like, from which I get my inspiration or which I'm reading (novels).

Het boek van Bonnie is wel heel inspirerend. Op iedere bladzijde staan wel dingen, die je eigenlijk meteen wilt gaan proberen.
Mijn Megado met 32 schachten is nog lang niet genoeg gebruikt. Tot nu toe heb ik de vele schachten alleen gebruikt in Zomer en Winter weefsels en in een 24-schachts keper. In beide gevallen waren de scheringen eigenlijk te kort: het is ongelooflijk hoeveel ideeën je al wevende krijgt. Mijn enige angst bij dit boek is dan ook, dat ik nooit voorbij het eerste hoofdstuk zal komen: daarin staat al zoveel, dat ik mijn hele weefleven daarmee zou kunnen vullen.
Bonnie's book is really very inspiring. On each page are things you want to try out right away.
My 32-shaft Megado hasn't been used enough yet. I have used the many shafts only in Summer and Winter weaves (my favorite weaving structure) and in a 24-shaft twill. In both cases the warps were too short: it's unbelievable how many ideas you get while you're weaving. My only fear with this book is, that I won't get past the first chapter: there is so much there already, that I could spend my whole weaving life with just that.

Geen opmerkingen: