Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

maandag 10 december 2007

Kleinzonen, sok en Roberta/Grandsons, sock and Roberta

Hier nog een foto van ons familieweekend: de kleinzonen kijken televisie.
Here another picture of our family weekend: the grandsons watch television

Jasper en Pepijn kijken naar Sinterklaas
Jasper and Pepijn watch St Nicolas

Mijn eerste sok van de KAL op Ravelry is af. Deze wordt georganiseerd door de SKA: de Sock Knitting Ananymous groep voor verslaafde sokkenbreiers. Eedere maand moet er een sok opgezet worden en het paar moet af zijn aan het eind van de volgende maand, met het gefotografeerde paar als bewijs. Daarmee zijn prijzen te winnen. Ik ben al op de helft! Dit is de November sok, dus voor het jaar om is moet de tweede ook af zijn. Mooi patroon, met een heel mooie hiel!

I finished my first sock of the Ravelry KAL. This is organised by the SKA group for addicted sock knitters. Each month a sock has to be started and the pair has to be finished at the end of the following month, with the photographed pair as proof. Priced can be won. I'm half way! This is the November sock, so the other has to be finished before the end of this year. Nice pattern, with a very nice heel!


De November mystery sock

En wonder boven wonder: het Roberta spinnewiel dat ik besteld had is al gearriveerd! Ik had gehoopt, dat het nog voor de kerst zou komen, maar het is zelfs nog een paar weken eerder. Natuurlijk moest ik even proberen en hoewel ik dit apparaat vooral graag wilde om mijn dunne draden te twijnen, spin ik er nu eendraads Romney op. Wat gaat dat lekker!

And miracle of miracles: The Roberta wheel I'd ordered has already arrived! I hoped it would be here before Christmas, but it's a few weeks earlier. Of course I had to try it out and although I bought it to ply my fine yarns I'm now spinning Romney singles on it. It spins like a dream!


Roberta
Posted by Picasa

Geen opmerkingen: