Over mij

Mijn foto
I'm a Dutch weaver, knitter, spinner, lacemaker and love anything that has to do with fiber and yarn. And of course I like to read books, magazines, newspapers.

zaterdag 19 februari 2011

Laten we het over kant hebben

Let's talk about lace.

Kant neemt heel wat van mijn tijd in beslag. Als het geen kantbreiwerk is, is het wel het werk aan mijn cursus Vlaanderse kant, op de kantklosschool.

Lace takes up a lot of my time. If it's not knitted lace, it's working on my Flanders lace lessons at the lace making school.


Iemand vroeg, hoe groot kantklosjes eigenlijk zijn. Ze wilde ze zelf (laten) maken. Daarom hier een selectie van de klosjes, die ik gebruik. Onder de klosjes staan de twee gekloste rendieren, die ik in december maakte. Heel leuk om te doen en lekker snel klaar. Dat is op kantgebied meestal een unicum!

Somebody asked me, how big lace bobbins are. She wanted to make them herself or have them made. Therefore here a selection of bobbins I own and use or have used.


Het donkerste klosje wordt tegenwoodig het meest gebruikt. Ik leerde het ooit met de klosjes die toen voorradig waren, het klosje tweede van links. Ze zijn wat aan de grove en ruwe kant, maar ik heb ze zo vaak gebruikt, dat ze redelijk glad geworden zijn. En ik ben gewend geraakt aan het formaat en het gewicht. Dat zijn bij klosjes belangrijke zaken. De lengte is meestal ongeveer 10 cm. De meest rechtse vind ik te klein en te licht.

The darkest bobbin I used most. Years ago I learned to make lace with the bobbins I could buy then, the one that's second left. They're a bit rough, but I have smoothed them by using them so often. And I grew used to their size and weight - important things in bobbins! Length mostly is around 10 cm/4 inches. The one on the right I find too short and too light.


Aan de rechterkant staan twee manieren om klosjes tijdens het werk op te bergen en vast te zetten, als je ermee op pad gaat. Rechts een gehaakt bandje, waar een klosje in ieder gaatje gestoken wordt, links ervan een houtje, met een opening aan een kant, waartussen de klosjes gestoken worden. Gaatjes aan weerskanten, waarin spelden gestoken kunnen worden, maken het mogelijk de hele combinatie op het kussen vast te prikken.

On the right are two means to make it possible to take your bobbins with you during work and fix them on your pillow. On the right a crocheted band. In each hole a bobbin can go. Next to it a stick with an opening on one side, where you can slide a few bobbins. Holes on both sides make you can put pins in and attach the lot to your pillow.
 Dan nu de cursus Vlaanderse kant. Hier de eerste zes gronden. Er zijn er meer dan tachtig! Kleuren geven aan, welke slag waar gemaakt moet worden.

Now to the lessons Flanders Lace. Here the first six grounds. There are more than eighty of them! Colours show, which stitch goes where.
 In die gronden worden allerlei versieringen geklost. Hier het bolletje, het bolletje met een gaatje of oog en het ovaaltje. Ik heb steeds dezelfde grond, een van de gronden van de vorige foto, gebruikt, maar dat kan dus ook varieren.

In those ground different patterns can be made. The have old names: bolletje, bolletje with hole or eye and little oval. I used the same ground (one of those in the former photo) all the time, but I could have used any of them.
 Werk in uitvoering. Zoals gebruikelijk stelt de camera scherp op de speldenkoppen en dus wordt de foto onscherp.

WIP. As usual the camera focuses on the pinheads and the photo is blurred a bit.
Maar hier is het resultaat, op een A4, om de grootte een beetje aan te geven. Het derde patroontje van rechts is een beetje mislukt - verder zijn de verschillen zo bedoeld: er zijn hier vier verschillende patroontjes uitgeprobeerd.

But here is the result, on an A4 page to show the size of it. Something went wrong with the third pattern from the right, for the rest the differences were meant like this. There are four different patterns here.


Tenslotte nog een gebreide kant: de vordering van mijn Metamorphose trui. (toeval: ik was een boek aan het lezen zonder erg nagedacht te hebben over de naam. En jawel: het heette De Metamorfose!)

Finally a photo of my Metamorphosis sweater. (coincidence: I was reading a book without thinking about the title. Suddenly I noticed and indeed: it was called Metamorphosis in Dutch, The Chrysalis in English)
Het werk moet nog opgespannen worden en zal daar vast erg van opknappen. Maar passen die kleuren niet goed bij elkaar? Nog een kleine veertig toeren dan kan ik de mouwen gaan maken.

No doubt blocking will make the sweater look a lot better. But don't these two yarns and colours go well together? A little less than 40 rows to go, then I can start knitting the sleeves.

3 opmerkingen:

Ineke zei

De grondjes in Vlaanders, het ziet er goed uit. Neem je het mee als je in het breicafe komt? Lijkt me leuk om het van dichtbij te bekijken. Verder alles Ok? mij wel. Ben bezig met een baret te breien, voor de meisjes. groetjes Ineke

Amanda zei

Your lace making is very impressive. And the sweater is going to look lovely!

Sharon zei

I don't expect to ever make lace but I'm knitting a sweater not unlike yours and I totally understand metamorphosis. I expect to see it when it's done and I block it -hope so. Otherwise, it won't fit!